WEST Sales Office

西営業所

建築士と考える理想の住まい

建築士が率いるアキュラホーム最西端営業所。
一風変わった展示場も一見の価値があります。

室冨 智 / Satoshi MUROTOMI

山口地区・西営業所長

多羅尾 知花 / Chika TARAO

営業

北川 裕里 / Yuri KITAGAWA

営業

アキュラホーム南岩国展示場

アキュラホーム柳井展示場